Copyright © www.aldakwah.org 2023. All Rights Reserved.

Get Adobe Flash player
Anda dapat membaca Artikel serta kajian yang disediakan oleh kami
Anda dapat mengetahui berita islam terkini baik berita lokal maupun Internasional
Anda dapat mengakses murottal Al-Quran beserta terjemahannya ke berbagai bahasa
Anda dapat mengakses kajian audio yang kami terbitkan
Anda dapat berinfaq serta besedekah melalui perantara kami
Anda dapat memesan produk kami secara online

Takwa: Jalan Menuju Surga

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman : “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir).) Qs. al-Hijr : 45 )

Begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta’ala: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa” ( Qs. Ali ‘Imran : 133 )

Pelajaran dari Ayat:


Pertama: 
Takwa secara bahasa adalah menjaga dan berhati-hati. Adapun secara istilah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib :

“Takut kepada Allah Yang Maha Agung, mengamalkan Alquran yang diturunkan, ridha dengan sesuatu yang sedikit, persiapan untuk hari kepergian (ke akhirat)“ 

Kedua: 
Takwa adalah wasiat Allah kepada Ahlul Kitab dan kepada umat Islam, sebagaimana firman- Nya: “Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada Ahlul Kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah “ (Qs. an-Nisa’ : 131 )

Ketiga: Diantara buah dari ketakwaan adalah:

Pertama: Penyebab mendapatkannya solusi dari berbagai masalah dan datangnya rezeki  dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana firman-Nya : “Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.“ (Qs. ath-Thalaq : 2-3 )

Kedua : Penyebab mudahnya segala urusan, sebagaimana firmannya : “Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” ( Qs. ath-Thalaq : 4 )

Ketiga : Penyebab terhapusnya kesalahan-kesalahan, sebagaimana firman-Nya : “Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.” ( Qs. ath-Thalaq : 5 )

Keempat : Penyebab kemulian di dunia dan akherat, sebagaimana firman-Nya :“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.“ ( Qs.al-Hujurat : 13 )

Kelima : Penyebab mendapatkan kesudahan yang baik, sebagaimana firman-Nya :  “Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” ( Qs. al-A’raf : 128 )

Keenam : Penyebab selamatnya seseorang dari neraka Jahannam, sebagaimana firman-Nya : “Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang lalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.” ( Qs. Maryam : 72 )

Ketujuh : Penyebab terbukanya berkah dari langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya :“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” ( Qs. al-A’raf : 96 )

Kedelapan : Penyebab dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Qs. at-Taubah: 4)

Dr Ahmad Zain An-Najah, MA

www.suara-islam.com